Category: NAVRA-BAYKO QUOTES

Navra Bayko Joke

Navra Bayko Joke

रात्रीचे अडीच वाजलेले असतात,
बायको नवऱ्याला गदागदा हलवून झोपेतून जागं करते,
नवरा गाढ झोपेतून खडबडून जागा होतो,
नवरा : काय झालं? काय झालं?
बायको : काही नाही, तुम्ही आज झोपेची गोळी खायला विसरलात..
आधी गोळी घ्या न मग झोपा…
☺☺☺

Navra Baayko Bhandan SMS

नवरा बायकोचे भांडण चालू होते…
नवरा: तू कुत्री..
बायको: तू कुत्रा.
तेवढ्यात त्यांचा मुलगा म्हणतो
“हे हे हे
मी पिल्लू”